Eğitim-İş’ten koronavirüs anketi

Eğitim-İş Edirne Şubesi tarafından yapılan koronavirüs ve aşı süreci ile ilgili anketin değerlendirmesini yapan Şube Mali Sekreteri Murat Akçay, “Aşılama takviminde isteyen tüm eğitim çalışanları bir an önce öne alınmalıdır. Bunun için kaynak, aşı ivedilikle temin edilmelidir” dedi.

Eğitim-İş Edirne Şubesi, il merkezi, ilçe ve köylerde görev yapan öğretmenler arasında koronavirüs ve aşı sürecine dair bir anket çalışması gerçekleştirdi. Eğitim-İş Şube binasında bir araya gelen yönetim kadrosu anket verilerini kamuoyu ile paylaştı. Anketin değerlendirmesini yapan Eğitim-İş Edirne Şube Mali Sekreteri Murat Akçay, “Gün geçmiyor ki bir öğretmen arkadaşımızın, bir öğrencimizin, bir velimizin ve bir eğitim çalışanımızın bu salgına yakalandığı haberini almayalım. Hatta vefat haberleri ile endişeler giderek artmaktadır. Eğitim-öğretim, toplumun yediden yetmişe tamamını ilgilendiren önemli bir kamu hizmetidir, yerine getirilmesi gereken, ülkenin geleceğini ilgilendiren hayati bir unsurdur. Bu sebeple görmezden gelinemez ötelenemez, vazgeçilemez ve günlük siyasi ve koltuk rantının oyuncağı haline getirilemez” ifadelerini kullandı.

573 eğitim çalışanının ankete katıldığını belirten Akçay, şöyle dedi: “Eğitim-İş Edirne Şubesi olarak il merkezi, ilçe ve köylerde görev yapan öğretmenler arasına yaptığımız uzaktan anketin sonucu, son durumu ülke ve Edirne çapında tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Ulaştığımız 537 eğitim çalışanlarının yüzde 57’si İlçelerde, yüzde 34’ü İl merkezinde, yüzde 8’ i köylerimizde görev yapmaktadırlar. Özellikle, yaklaşık yüzde 91’ i kalabalık il ve ilçe merkezlerinde görev yapmakta olan eğitim çalışanlarımız için risk oldukça büyüktür. Köy öğretmenleri için aşılama takvimi başlasa da asıl risk gurubu, kalabalık yerleşim yeri okullarında görev yapan eğitim çalışanlarıdır. Aşılamada asıl endişe verici tablo ise aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere eğitim çalışanları arasında aşılama oldukça yetersizdir. Aşılama yapılan yüzde 6’lık kısmın çoğunluğunun köyde görev yapan eğitim çalışanları olduğu değerlendirilmektedir. Bu vahim tabloya göre eğitim çalışanlarında aşılama oranı oldukça yetersiz görülmektedir”

Eğitim çalışanlarının aşı takvimine alınması gerektiğini hatırlatan Akçay, “Uzaktan eğitimin oldukça yetersiz ve katılımın çok düşük olmasından dolayı, tüm öğretmenlerimiz okullarında öğrencileriyle bir an önce buluşup yüz yüze eğitime geçme arzusundalar. Bu belirsizlik ve salgın süreci, özellikle öğrenciler olmak üzere, öğretmenler üzerinde ruhsal, fiziksel ve sosyolojik bir travma halini almıştır. Aşılamanın kaçınılamaz önemi bu tabloda bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Aşı tarihlerinin olup olmadığını sorduğumuz öğretmenlerimizin ne yazık ki yüzde 93 gibi ezici bir çoğunluğunun daha aşılama için bile düşünülmediğinin acı bir göstergesidir. Aşılama takviminde isteyen tüm eğitim çalışanları bir an önce öne alınmalıdır. Bunun için kaynak, aşı ivedilikle temin edilmelidir. Öğretmen ve eğitim çalışanlarını aşılamadan. Öğretmen ve öğrencileri sınav, kurs gibi topluca bir araya getirme çabası, bu öğretmen ve öğrencileri dolayısıyla toplumun önemli bir kısmını ateşe atmaktır ki aşağıdaki son tabloda okullarda görülen vakaların oranı da bu vahim durumu göstermektedir. Tüm eğitim camiası, öğrenci ve velilerin kısaca toplumun çok önemli bir kısmının sağlığı için öğretmenler ve eğitim çalışanları aşılamada ivedilikle ön sırada yer almalıdır. Özellikle sağlık söz konusu olduğunda eğitimde feda edilecek hiçbir fert yoktur” şeklinde konuştu.