HIFZISIHHAYA BİRLEŞİK KAMU İŞ’TEN DİLEKÇE

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Edirne İl Temsilcisi Nedim Zobar, Covid 19’a yakalanan öğretmenler olduğu, tüm önlemler alınmadan, aşılama yapılmadan yüz yüze eğitim yapılamayacağına ilişkin dilekçeyi konfederasyon adına İl Hıfzısıhha Kurulu’na teslim etti…

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Edirne İl Temsilcisi Nedim Zobar, salgında okullarda vaka artışı nedeniyle Edirne Valiliği İl Hıfzısıhha Kuruluna, konfederasyonları adına dilekçe verdiklerini söyledi. “Hastalığa yakalanan öğretmenlerimizin olduğunu, bu riskli ortamda gerekli tüm önlemler alınmadan ve aşılama yapılmadan yüz yüze eğitim yapılamayacağını Valiliğe ilettik” diyen Zobar’ın imzasıyla verdiği dilekçede de şunlar yer aldı:

HIFZISIHHAYA BİRLEŞİK KAMU İŞ’TEN DİLEKÇE

“Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Edirne İl Temsilcisi olarak görev yapmaktayım. Korona virüs (Covid-19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçilmiştir.

Bilindiği üzere Covid-19salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında, ülkemizde ve ilimizde salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

“ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SAYISINDAKİ ARTIŞ ENDİŞE VERİCİ”

Okullarımızdan gelen haberlerde, hastalanan öğretmen ve öğrenci sayılarımız endişe verici düzeye ulaşmıştır. Özellikle ilkokullardaki öğrencilerimiz maske ve mesafe konusundaki kurallara uymakta zorlandıkları görülmektedir. Ayrıca uzmanlar: “5 farklı ülkede korona virüs mutantlarının daha çok çocukları etkilediği, özellikle 0-9 yaş grubunda vaka sayısında artış rapor edildiğini, bunun nedenin izah edilemediğini belirterek, zamanla bu mutasyonlar öyle bir hale geliyor ki belli bir yaş grubunu ağırlıklı olarak hasta yapıyor, bazen belli hastalık gruplarında daha çok hastalık yapıyor” denilmiştir. Bu da öğrenci, veli ve öğretmenleri büyük bir risk altında bırakmaktadır.

MEB’in açıklamasında ‘Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Eğitimde “yerinde karar” uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir’ denildi.

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu: Vilayetler ve kazalar umumi hıfzıssıhha meclisleri bölümünde; ‘Umumi hıfzıssıhha meclisleri mahallin sıhhi ahvalini daima nazarı dikkat önünde bulundurarak şehir, kasaba ve köyler sıhhi vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların izalesine yarayan tedbirleri alırlar. Sari ve salgın hasatlıklar hakkında istihbaratı tanzim, sari ve içtimai hastalıklarından korunmak çareleri ve sıhhi hayatın faideleri hakkında halkı tenvir ve bir sari hastalık zuhurunda hastalığın izalesi için alınan tedbirlerin ifasına muavenet eyler’ denilmektedir (Madde 27)

Anayasamızda, Kişinin Hakları ve Ödevlerinin ilk maddesi: ‘Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir’ (MADDE 17)

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler; II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” (MADDE 42) denilmektedir.

“YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMELİ”

Görüldüğü üzere anayasamızda da yaşama hakkı eğitim hakkından önce gelmektedir. Ancak öğretmenlerin yaşam hakkını güvence altına alacak aşı uygulaması yapılmadan yüz yüze eğitime geçilmiştir.

Bütün bunlardan sonra meclisinizin (MEB kararında da açıklandığı gibi) alacağı kararla yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitime geçilmesinin öğrenci, öğretmen ve velilerin sağlığı açısından daha yararlı olacağını düşünüyorum.”