1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ ALANLARDAYDIK.

İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs, bu sene her zamankinden farklı, yoğun bir farkındalıkla yaklaşmaktadır.

Kapitalizmin yüzyıllar boyu sürdürdüğü emek sömürüsü ve beraberinde getirdiği tahribatlar, korona virüs salgınıyla başka bir boyut kazanmış, taktığı tüm modern maskeleri çıkararak işçi sınıfına bir kez daha en vahşi yüzünü göstermiştir.

Yönetenlerin ve patronların ölümcül salgın koşullarında işçi sınıfına karşı tutumu, biz emekçilerin hayatının onların gözünde bir değer taşımadığını ortaya koymuştur.

Eğitim emekçileri üzerindeki sömürü salgın süresince artmış, emeği görünmez yapılmaya çalışılmıştır.

Uzaktan eğitimi beceremeyip milyonlarca öğrencinin eğitimden kopmasına yol açan MEB, eğitim emekçilerinin çalışma koşulları ve iş güvenliğine tamamen gözünü kapatmıştır.

– İnsanlık onuruna yakışır çalışma ve yaşam koşulları için,
– Emeğin ve alın terinin görünür olabilmesi ve hakkını alabilmesi için,
– Sınıf bilincinin öğrettikleriyle daha güzel günleri birlikte örmek için, bir arada mücadelenin günüdür! Gün, geleceği aydınlatmanın günüdür!

Eğitim-İş olarak, tüm eğitim emekçilerini birlikte mücadeleye, karanlığı dağıtmaya çağırıyoruz! Tüm emekçilerin 1 Mayıs’ını kutluyor, daha güzel 1 Mayıs’ları birlikte örmeye çağırıyoruz!

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın emeğin gücü!

Yaşasın haklı mücadelemiz!