EĞİTİM-İŞ EDİRNE ŞUBESİ 7.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Sendikamız Eğitim İş Edirne Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulunun İlk toplantı 5 Mayıs 2024 Pazar günü Saat 10.00’da TFFHGD (Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Lokali)Edirne şubesi salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Mayıs 2024 Pazar günü Saat 10.00’da TFFHGD Edirne şubesi salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

 

Eğitim İş Edirne Şubesi Yönetim Kurulu

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1) Yoklama ve açılış
2) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3) Divanın oluşturulması
4) Divanın gündemi okuması ve oylanması
5) Açılış konuşması (Genel Başkan, Şube Başkanı, İl ve ilçe temsilcisi)
6) Gerekli komisyonların oluşturulması
7) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması
8) Disiplin kurulu raporunun okunması, görüşülmesi
9) Çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması
10) Yeni seçilecek organlara adayların belirlenmesi
11) Adayların konuşmaları
12) Seçimler
13) Dilek ve temenniler
14) Kapanış

 

EĞİTİM İŞ EDİRNE ŞUBESİ ÇALIŞMA RAPORU